تلفن های تماس :

باربری شمال تهران :۰۲۱۲۲۱۴۸۰۲۰

باربری مرکز تهران :۰۲۱۸۸۵۹۱۵۳۰

باربری غرب تهران : ۰۲۱۴۴۳۳۱۱۲۵

تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱۴۴۴۴۴۰۰۷

تلفن همراه : ۰۹۱۹۲۹۵۱۲۷۷

اینستاگرام باربری سرو :

باربری سرو| اتوبار سرو | باربری جردن | باربری گیشا | باربری تجریش